ręce.jpg
y
KIM JESTEŚMYABSOLWENCIOGŁOSZENIAPRACAKONTAKT
Działalność


   Stowarzyszenie powstało jako inicjatywa pierwszych absolwentów naszej Uczelni. Działa w jej strukturze od 2000 roku i poprzez realizację wielu inicjatyw na stałe wpisało się w historię WSIiZ. Główną płaszczyzną działania organizacji jest integracja środowiska absolwentów i studentów. Prowadzimy bazę Absolwentów, w której umieszczamy dane osób deklarujących wolę należenia do Stowarzyszenia. Dzięki temu możemy informować naszych członków o tym, co dzieje się na uczelni, jakie inicjatywy do nich adresujemy. Działamy jako organizacja pozarządowa oraz jako przedsiębiorstwo zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym pod nr 7696. W kwietniu 2008 roku Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSIiZ w Rzeszowie zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWNET (SSEA).
W ramach działalności pozarządowej aplikujemy w konkursach grantowych  oraz organizujemy akcję honorowego krwiodawstwa.


Imprezy
   Jesteśmy współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i rozrywkowych. Co roku, w Indeks Pubie organizujemy imprezę pograduacyjną. Na absolwentów czeka szampan i specjalnie przygotowane drinki. W Kielnarowej przygotowujemy Absolwenckie Grill Party. Jest to doskonała okazja, aby spotkać się ze znajomymi ze studenckiej ławy. Celem imprez jest podtrzymywanie kontaktów między absolwentami oraz zapewnienie dobrej zabawy pozostającej w pamięci uczestników. Chcemy także, aby Absolwenci utrzymywali kontakt z uczelnią starając się uczestniczyć w jej życiu.

   Co roku przygotowujemy pozycje wydawniczą Album Absolwenta. Pierwsze wersje albumu były wydawnictwem papierowym. Obecnie  Album Absolwenta jest pozycją multimedialną, wszystkie informacje umieszczane są na płycie CD. Album zawiera fotografie studentów, pamiątkowe zdjęcia uczelni, Kampusu w Kielnarowej oraz władz, a także "Słowo od Rektora". Album jest rozprowadzany podczas Graduacji oraz w siedzibie Stowarzyszenia

Działalność gospodarcza

   Prowadzimy Klub Studencki „INDEX PUB", który znajduje się na rzeszowskim Rynku. Funkcją Pubu jest stworzenie miejsca cyklicznych spotkań studentów i absolwentów WSIiZ oraz integracja środowiska akademickiego rzeszowskich uczelni. Więcej informacji o tym miejscu znajdziecie pod linkiem INDEX PUB.
 Na terenie uczelni oraz Kampusu w Kielnarowej prowadzimy punkty ksero. Można tam, oprócz wykonywania kserografii zbindować i oprawić prace dyplomowe, a także zaopatrzyć się w artykuły biurowe i papiernicze. Dodatkowo, oba miejsca wyposażamy w samoobsługowe punkty gastronomiczne (automaty z napojami). W okresie wakacyjnym organizujemy aktywne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Mają one formę półkolonii i stanowią połączenie edukacji i zabawy. „Wakacje z komputerem” oraz od 2005 roku „Wakacje z tenisem ziemnym” cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród rodziców i ich pociech.

Działalność charytatywna
   Jako organizacja pozarządowa włączamy się do różnego rodzaju akcji charytatywnych. Tego typu inicjatywy pozwalają na pobudzenie wśród studentów postaw solidarności społecznej. Od 2002 roku pod nazwą WAMPIRIADA organizujemy akcję propagującą honorowe krwiodawstwo. Od tego czasu studenci i pracownicy zebrali ponad 125 litrów krwi. Liczba nie jest może imponująca, ale dla nas liczy się idea tej akcji: chcemy wspierać tych, którzy najbardziej jej potrzebują. Oprócz tego staramy się dołączyć do akcji zbiórki odzieży lub zbierania funduszy na prezenty dla dzieci z domów dziecka z okazji dnia Św. Mikołaja.

Seminaria i szkolenia
   W 2002 roku rozpoczęliśmy organizację corocznego Seminarium "Teoria i Praktyka". Jego celem jest wyartykułowanie kluczowych aspektów prac licencjackich i magisterskich wybranych absolwentów WSIiZ. Seminarium pozwala uwypuklić wyjątkowość prac na tle osiągnięć społeczności studenckiej Podkarpacia. Tematyka prac jest bardzo szeroka począwszy od spraw związanych z Unią Europejską przez analizę stanu gospodarki Podkarpacia do wpływu podpisu elektronicznego na Internet. W trakcie Seminarium prezentowane są wyniki badań studentów oraz działalności kół naukowych.

   Od 2007 roku dla studentów WSIiZ prowadzimy bezpłatne szkolenia z obszaru przygotowywania i realizowania projektów szkoleniowych. Tematyka spotkań obejmuje pełny zakres wiedzy związanej z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego, tworzeniem harmonogramu, budżetu, zarządzaniem cyklem projektu, monitoringiem i ewaluacją.

opublikowano: 23 lipca 2008 08:06
Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT
35-225 Rzeszów ul. Henryka Sucharskiego 2, pok. 230, budynek WSIiZ
tel.: (0-17)866 12 82, fax: (0-17)866 14 80 | e-mail: ssea@absolwent.com.pl | www: www.absolwent.com.pl