y
KIM JESTEŚMYABSOLWENCIOGŁOSZENIAPRACAKONTAKT
Zapytania ofertowe 2/W/SSEA/2018
9 października 2018

INFORMACJA O WYBORZE


Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Społeczno - Ekonomiczne ABSOLWENT projektu „W nowym miejscu – edukacja drogą do integracji, część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,  nr umowy PL/2017/AMIF/2.2 zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia: „usługa przeprowadzenia  warsztatów szkoleniowych pt. „Obywatele Państw Trzecich na Wspólnotowym rynku europejskim” – w roku akademickim 2018/2019” nr zamówienia 2/W/SSEA/2018, z dnia 09.10.2018.


Zapytanie ofertowe

Załącznik 1_Formularz ofertowego

Załącznik 2_Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik 3_Wykaz osób

Załącznik 4_Wzór umowy

Złącznik 5_Specyfikacja warsztatów

opublikowano: 18 października 2018 09:40
<< lista
Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT
35-225 Rzeszów ul. Henryka Sucharskiego 2, pok. 230, budynek WSIiZ
tel.: (0-17)866 12 82, fax: (0-17)866 14 80 | e-mail: ssea@absolwent.com.pl | www: www.absolwent.com.pl