y
KIM JESTEŚMYABSOLWENCIOGŁOSZENIAPRACAKONTAKT
ZAPYTANIE OFERTOWE 2/C-k/SSEA/2018
23 października 2018

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „świadczenie usługi cateringowej”, nr zamówienia 2/C-k/SSEA/2018, z dnia 23.10.2018r. opublikowanego w ramach projektu „W nowym miejscu – edukacja drogą do integracji, część II ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,  nr umowy PL/2017/AMIF/2.2


Zmiana treści zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe_zmiany z dnia 25.10.2018


UWAGA!!! ZMIANA TREŚCI FORMULARZA OFERTOWEGO


Dotyczy: Zapytania ofertowego na „świadczenie usługi cateringowej”, nr zamówienia 2/C-k/SSEA/2018, z dnia 23.10.2018r. opublikowanego w ramach projektu „W nowym miejscu – edukacja drogą do integracji, część II ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,  nr umowy PL/2017/AMIF/2.2


Zmiana treści formularza ofertowego
Załącznik 1 - Formularz oferty


W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Społeczno - Ekonomiczne ABSOLWENT projektu „W nowym miejscu – edukacja drogą do integracji - część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji ,  nr umowy PL/2017/AMIF/2.2 zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia : „świadczenie usługi cateringowej”, nr zamówienia 2/C-k/SSEA/2018, z dnia 23.10.2018.


Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 2- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik 3 – Wykaz usług

Załącznik 4 - Wzór umowy

opublikowano: 8 listopada 2018 09:18
<< lista
Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT
35-225 Rzeszów ul. Henryka Sucharskiego 2, pok. 230, budynek WSIiZ
tel.: (0-17)866 12 82, fax: (0-17)866 14 80 | e-mail: ssea@absolwent.com.pl | www: www.absolwent.com.pl