y
KIM JESTEŚMYABSOLWENCIOGŁOSZENIAPRACAKONTAKT
Zapytanie ofertowe 1/K/SSEA/2019
17 stycznia 2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Społeczno - Ekonomiczne ABSOLWENT projektu

„W nowym miejscu – edukacja drogą do integracji - część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w

ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji ,  nr umowy PL/2017/AMIF/2.2  zapraszamy do złożenia oferty na realizację

zamówienia „zakup i dostawa książek dla  Beneficjentów projektu wspomagających naukę j. polskiego jako obcego”, nr

1/K/SSEA/2019, z dnia 17.01.2019.


Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 2- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

Załącznik 3 – Wykaz usług

Załącznik 4 - Wzór umowy.

opublikowano: 28 stycznia 2019 09:13
<< lista
Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT
35-225 Rzeszów ul. Henryka Sucharskiego 2, pok. 230, budynek WSIiZ
tel.: (0-17)866 12 82, fax: (0-17)866 14 80 | e-mail: ssea@absolwent.com.pl | www: www.absolwent.com.pl