ręce.jpg
y
KIM JESTEŚMYABSOLWENCIOGŁOSZENIAPRACAKONTAKT
Granty

    

   Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT działając jako organizacja pozarządowa, opracowuje projekty szkoleniowe i przygotowuje wnioski w celu pozyskania dofinansowania na ich realizację z instytucji krajowych i zagranicznych. Od lipca 2005 roku SSEA jest wpisane do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Na podstawie wygranych konkursów grantowych Stowarzyszenia zrealizowało następujące projekty

 

Nowy zawód dla aktywnej kobiety


Projekt jest realizowany z ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.


Wsparciem zostało objętych 45 bezrobotnych osób z woj. podkarpackiego. Podczas spotkań szkoleniowych Beneficjentki zostaną przygotowane do pracy w nowoczesnym salonie usług kosmetycznych, zdobędą informacje niezbędne do sprawnego pozyskiwania ofert pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy z pracodawcą.

 

Tytuł projektu Nowy zawód dla aktywnej kobiety
Instytucja zlecająca     Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Program    POKL, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1
Czas realizacji  Od października 2008 do kwietnia 2009
Lider projektu       Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT
Partnerzy    Projekt realizowany samodzielnie
Koordynator Grzegorz Cyrek
Osoby realizujące    pracownicy SSEA oraz trenerzy zatrudnieni w ramach umów cywilno-prawnych

 

 

Własny mały biznes

Projekt pt. Własny mały biznes został zrealizowany w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

W ramach projektu wsparcia szkoleniowo doradczego udzielono 40 osobom. 26 osób zarejestrowało działalność gospodarczą i otrzymało jednorazowe dotacje inwestycyjne na zakup niezbędnych środków trwałych. 20 osobom udzielono dodatkowej pomocy finansowej poprzez udzielnie wsparcia pomostowego.

 

Tytuł projektu Własny mały biznes
Instytucja zlecająca Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
Program 2.5 Promocja przedsiębiorczości, ZPORR
Czas realizacji od października 2006 do marca 2008
Lider projektu

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSIiZ w Rzeszowie

Partnerzy projekt zrealizowany samodzielnie
Koordynator Grzegorz Cyrek
Osoby realizujące

m.in. pracownicy Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości

 

 

Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki

 

Projekt "Kobieta pracująca w zawodzie kosmetyczki" został zrealizowany w ramach działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

W ramach projektu udzielono wsparcia 36 bezrobotnym kobietom, które zdobyły kwalifikacje do pracy w zawodzie kosmetyczki.

 

Tytuł projektu Kobieta pracująca w zwodzie kosmetyczki
Instytucja zlecająca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Program Działanie 1.6, SPO RZL
Czas realizacji od października 2006 do października 2007
Lider projektu

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSIiZ w Rzeszowie

Partnerzy projekt zrealizowany samodzielnie

Koordynator

Grzegorz Cyrek
Osoby realizujące

pracownicy Policealnego Studiów Zawodowego

działającego przy WSIiZ w Rzeszowie

 

 

Młodzieżowe Spółdzielnie Pracy

   Stowarzyszenie, w ramach zwycięskiego konkursu grantowego zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, zrealizowało projekt "Młodzieżowe spółdzielnie pracy". Projekt Stowarzyszenia otrzymał jedną z najwyższych ocen Departamentu Rynku Pracy. W spotkaniach wzięła udział stuosobowa grupa młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Rzeszowa. 

 

Tytuł projektu:

Młodzieżowe Spółdzielnie Pracy
Instytucja zlecająca: Ministerstwo gospodarki i pracy
Program:

Promocja i rozwój spółdzielczej formy gospodarowania

wśród młodzieży

Czas realizacji: od 01-01-2005 do 31-05-2005
Lider projektu:

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSIiZ w Reszowie

Partnerzy: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Koordynator: Grzegorz Cyrek
Osoby realizujące:

Pracownicy naukowo-dydaktyczni WSIiZ

oraz pracownicy SPP


Podkarpacka Akademia Rolnicza Młodych

Głównym założeniem Akademii jest promowanie postaw aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w województwie podkarpackim dzięki wyszkoleniu liderów przedsiębiorczości wiejskiej.

 

Tytuł projektu:

Podkarpacka Akademia Rolnicza Młodych
Instytucja zlecająca: Narodowy Bank Polski
Program: Program Edukacji Ekonomicznej
Czas realizacji: od 04-11-2003 do 31-01-2003
Lider projektu: Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSIiZ
Partnerzy:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Koordynator: mgr Anna Paja
Osoby realizujące: Pracownicy naukowo-dydaktyczni WSIiZ

 

opublikowano: 24 listopada 2008 08:31
Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT
35-225 Rzeszów ul. Henryka Sucharskiego 2, pok. 230, budynek WSIiZ
tel.: (0-17)866 12 82, fax: (0-17)866 14 80 | e-mail: ssea@absolwent.com.pl | www: www.absolwent.com.pl